حوادث

بخشش قبل از اجرای حكم

نویسنده: جعفر پاكزاد
آن‌ها نان‌آور خانواده‌شان را از دست داده بودند و پس از به قتل رسیدن او سختی‌های زیادی را تجربه كرده بودند...
آن‌ها نان‌آور خانواده‌شان را از دست داده بودند و پس از به قتل رسیدن او سختی‌های زیادی را تجربه كرده بودند. به همین دلیل فقط به قصاص فكر می‌كردند اما وقتی چند روز تا اجرای حكم قصاص دو قاتل باقی مانده  بود خیرین و ریش سفیدان برای پادرمیانی پیش‌قدم شدند و در نهایت آن‌ها تصمیم بزرگی گرفتند و از خون مقتول گذشتند تا با این كارشان فرصت تازه‌ای برای ادامه‌ی زندگی به دو قاتل بدهند و كاری كنند كه فرزندان آن‌ها طعم یتیمی را نچشند. حالا اولیای دم مطمئن هستند كه روح پدر خانواده در آرامش است و فرزندان قاتلان سایه‌ای بالای سر دارند.

وقتی پدر خانواده ناپدید شد
غروب شده بود اما هنوز منصور به خانه بازنگشته بود. همسرش نگرانش شده بود و هرچه با تلفن همراهش تماس می‌گرفت، پاسخی نمی‌داد. امكان نداشت منصور اینگونه او و خانواده‌اش را بی‌خبر بگذارد اما با این حال آن‌ها صبر كردند شاید به زودی پیدایش شود. چند ساعت بعد اما وقتی همچنان خبری از مرد جوان نشد و گوشی‌اش نیز همچنان خاموش بود، نگرانی خانواده‌اش بیشتر شد و در نهایت آن‌ها به تكاپو افتادند تا هر طوری شده از او خبری پیدا كنند. خانواده‌ی منصور با همه دوستان و آشنایان تماس گرفتند اما كسی از این مرد خبر نداشت و حسی به آن‌ها می‌گفت اتفاق بدی برای مرد خانه‌شان رخ داده‌ است. به همین دلیل بود كه همسر منصور تصمیم گرفت ماجرا را به پلیس اطلاع داده و از آن‌ها برای یافتن ردی از شوهرش  كمك بگیرد...ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code