شگفتی

دو، ر، می، فا ، امـید

نویسنده:
مخابره‌ی «امید»، پویشی است كه از یكی دو سال قبل در كشورهای مختلف جهان راه افتاده...
مخابره‌ی «امید»، پویشی است كه از یكی دو سال قبل  در كشورهای مختلف جهان راه افتاده . پروژه ی امید شامل چند آلبوم بین‌المللی موسیقی است كه با موسیقی و ویدئو همراه است و هدفش امیدبخشی و ایجاد فرهنگ شادی یكسان اجتماعی و جلوگیری از منزوی شدن قشرهای كم توان یا خاص از قبیل كودكان مبتلا به بیماری‌های خاص مثل سرطان ، اوتیسم ، ام اس و كودكان كار و كودكان كم توان جسمی در سراسر دنیاست.
  •  این ماجرا به ایران هم كشیده شده و امیرحسین نوری - از خوانندگان ایرانی- و گروهش موسیقی‌ای را با مضمون امیدبخشی به افراد مختلف به خصوص بیماران خاص ارائه كرده‌اند.
در این نوع موسیقی، از ترانه‌های خاص و تصاویر مربوط به كودكان مبتلا به بیماری‌های خاص در استودیوی امیرحسین نوری استفاده می‌شود. او درباره‌ی پیوستن گروهش به این پویش جهانی می‌گوید.
  •   چه چیزی باعث شد به جریان امیدبخشی به بیماران خاص بپیوندید؟
افراد دارای بیماری‌های خاص در اطراف ما زیاد هستند. دوستانم در خانواده‌شان دست كم یك بیمار مبتلا به سرطان یا مبتلا به بیماری‌های خاص داشتند و این موضوع باعث شد فكر كنم جای كسی كه كارش امیدبخشی به دیگران باشد چقدر خالی است...ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code