اجتماعی

روزهایی كه ایران منجمد شد

نویسنده: میترا شكری
بارش هشت متر برف در پنج روز، كشته شدن چهار هزار نفر، مسدود شدن اغلب جاده‌های كشور، از بین رفتن خانه‌ها و مدفون شدن تعداد زیادی از خانه‌ها زیر بارش برف و ناپدید شدن 200 روستا اتفاقاتی هستند كه 45 سال قبل در ایران رخ داد و حسابی جهان را شوكه كرد...
بارش هشت متر برف در پنج روز، كشته شدن چهار هزار نفر، مسدود شدن اغلب جاده‌های كشور، از بین رفتن خانه‌ها و مدفون شدن تعداد زیادی از خانه‌ها زیر بارش برف و ناپدید شدن 200 روستا اتفاقاتی هستند كه 45 سال قبل در ایران رخ داد و حسابی جهان را شوكه كرد.  «خدایا برف بس است»؛ظ این دعایی بود كه آن سال‌‌ها مردم ایران مدام زیر لب تكرار می‌كردند تا شاید از كولاكی كه ایران را در برگرفته بود رها شوند. این اتفاق به قدری سهمگین بود كه توانست جایگاه نخست بوران‌های پرتلفات  دنیا را در كتاب ركوردهای گینس به خودش اختصاص بدهد.

  با این‌كه دی ماه 1386، ما یكی از سردترین زمستان‌های كشورمان را تجربه كردیم، اما بوران و كولاكی كه آن سال وارد ایران شد و به تهران رسید، تلفات جانی و مالی زیادی بر جای گذاشت كه تكان‌دهنده بود. روایت هفته‌ی سردی كه پایتخت و اغلب شهرهای ایران در سال 1350تجربه كردند هنوز لا به لای صفحات روزنامه‌های قدیمی زنده است. این گزارش را بخوانید و همراه سرمای این روزهای تهران، به 45 سال قبل سفر كنید، درست وسط كولاك...ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code