حوادث

پدرزن، داماد قاتل را بخشید

نویسنده:
تازه داماد كه به دنبال یك لحظه عصبانیت، همسرش را با استفاده از نانچیكو به قتل رسانده بود از مجازات قصاص گریخت. او در جلسه‌ی دادگاه در حالی كه گریه امانش را بریده بود گفت كه به دلیل سوء ظن با همسرش درگیر شد اما بعد فهمید كه اشتباه كرده است....
تازه داماد كه به دنبال یك لحظه عصبانیت، همسرش را با استفاده از نانچیكو به قتل رسانده بود از مجازات قصاص گریخت. او در جلسه‌ی دادگاه در حالی كه گریه امانش را بریده بود گفت كه به دلیل سوء ظن با همسرش درگیر شد اما بعد فهمید كه اشتباه كرده است. شاید همین پی بردن به اشتباه باعث شد اولیای دم كه پدر و مادر همسرش بودند او را در جلسه‌ی محاكمه ببخشند.

شدن دختری 18 ساله تكمیل شد. در آن روز مردی به پلیس آگاهی پاكدشت رفت و گفت دخترش به طرز عجیبی ناپدید شده است. او گفت: دخترم 18 سال دارد و به تازگی با پسر جوانی نامزد كرده است. او امروز برای دیدن نامزدش از خانه بیرون رفت و قرار بود عصر برگردد اما خبری نشد. هرچه با نامزدش هم تماس گرفتم جوابم را نداد می‌ترسم بلایی سر دخترم آمده باشد.
با ثبت مشخصات دختر مفقود شده تلاش‌ها برای یافتن او آغاز شد. نام وی در فهرست هیچ یك از مراكز درمانی ثبت نشده بود و هیچ یك از دوستان و آشنایان نیز وی را ندیده بود. با این حال تجسس‌ها آغاز شد تا این‌كه  پدر وی بار دیگر نزد مأموران رفت و گفت دخترش به قتل رسیده است. او گفت: دامادم با من تماس گرفت و گفت دخترم را به قتل رسانده و جسدش را در حاشیه‌ی پاكدشت رها كرده است. ساعتی از این اتفاق هولناك می‌گذشت كه مأموران با كمك اطلاعاتی كه این مرد در اختیارشان گذاشته بود توانستند جسد دختر جوان را در نزدیكی خانه‌ی نامزدش كشف كنند. اما هیچ‌كس نمی‌دانست داماد جنایتكار بعد از ارتكاب قتل كجا گریخته است. از همان موقع بود كه تحقیقات وسیعی برای دستگیر متهم به قتل آغاز شد. مأموران در این مرحله به بازرسی همه‌ی مكان‌هایی كه گمان می‌كردند او در آن‌جا مخفی شده پرداختند تا این‌كه  چند روز بعد او در جریان بازرسی از یك گلخانه دستگیر شد. متهم در همان تحقیقات مقدماتی به قتل نامزدش اعتراف كرد و گفت به دلیل سوء ظن وی را به قتل رسانده است. او در ادامه صحنه‌ی جنایت را بازسازی كرد و در نهایت پرونده‌اش به دادگاه كیفری یك استان تهران فرستاده شد.....ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code