يادداشت

چرا عروسی بوی خون می‌دهد؟

نویسنده: حامدفرحبخش-سردبیر
عروسی، هلهله، نقل و سكه، دختربچه‌‌ای با لباس‌های زیبای عروس، عروس و دامادی سوار بر یك ماشین گل زده‌ی سفید، بوی اسپند، كف زدن،....... شلیك هوایی، ترس و وحشت، گریه‌ی بچه‌ها، دختر بچه‌ای غرق خون با لباس زیبای عروس، شیون، خون، خون و خون. ..
پلان اول- شلیك مرگ
عروسی، هلهله، نقل و سكه، دختربچه‌‌ای با لباس‌های زیبای عروس، عروس و دامادی سوار بر یك ماشین گل زده‌ی سفید، بوی اسپند، كف زدن،....... شلیك هوایی، ترس و وحشت، گریه‌ی بچه‌ها، دختر بچه‌ای غرق خون با لباس زیبای عروس، شیون، خون، خون و خون.
پلان دوم – خودرویی چپ كرده
عروسی، هلهله، نقل و سكه، پسر بچه‌ای با كت و شلوار سفید، عروس و دامادی سوار بر یك ماشین گل زده‌ی سفید، دود ماشین‌ها جلوی تالار عروسی، استارت، عروس‌كشانی، ویراژ،....... ماشین چپ شده، پسر بچه‌ای با كت و شلوار سفید غرق خون، شیون، خون، خون و خون.
پلان سوم - درگیری خونین
بوق، بوق، بوق، كاروان عروسی، ویراژ، خط ترمز، گاز، كاروان عروسی، بوق، بوق، بوق، مردی خسته پشت ترافیك كاروان عروس، اعتراض، درگیری، دامادی با قفل فرمان، پیكر خونین مرد خسته پشت ترافیك كاروان عروس ، داماد دستبند به دست، خون، خون و خون.
پیوند عروسی و مرگ
عروسی و شادی با هم همزادند اما حالا چند دهه‌ای می‌شود كه عروسی و مرگ انگار دركشور ما همزاد هم شده‌اند. كمتر هفته‌ای است كه خبری از كشته شدن یك انسان بیگناه در شلیك هوایی عروسی در نشریات نخوانیم، كمتر هفته‌ای است كه خبری از یك درگیری خونین در عروسی و كشته شدن یكی از شركت كنندگان در جشن عروسی در رسانه‌ها منتشر نشود. هفته‌ای نیست كه در آن خبری از تصادفی خونین در مراسم عروس‌كشانی نبینیم و نخوانیم.
این حوادث تلخ انگار جای ثابتی در صفحات حوادث دارند پیدا می‌كنند، تنها صفحات حوادث همین یك یا دو هفته‌ی اخیر را ورق بزنید تا ببینید تنها در هفته‌ی آخر شهریورماه خبر دو مورد از این مرگ‌های وحشتناك در روزنامه‌ها منتشر شده است، یكی مرگ به خاطر تیراندازی در عروسی و دیگری مرگ یك شركت كننده در عروسی و زخمی شدن داماد و یكی از همراهانش به خاطر انفجار ترقه‌ای كه در دست میهمان عروسی بود.
ما ایرانی‌ها آدم‌های خیلی بافرهنگی هستیم و هیچ‌كس نمی‌تواند منكر آن باشد اما هیچ‌وقت، هیچ‌كس نمی‌تواند دلیلی منطقی ارائه كند چرا وقت عروسی و شادمانی كه می‌رسد بوی خون و مرگ همه جا را فرا می‌گیرد، آن از عروسی كشانی‌ها كه معنایش رانندگی با آخرین سرعت، آویزان شدن از ماشین و ویراژ دادن و بعد هم مرگ است و آن هم از تیراندازی‌های مرگبار در عروسی‌ها كه در این شماره سرنخ یك مورد از آن را می‌توانید بخوانید یا از نزاع‌هایی كه به خاطر بوق زدن و ترافیك‌های كاروان‌های عروسی، روی آسفالت‌های خیابان خون می‌پاشد. راستی كدام یك از شما هستید كه یك خاطره‌ی تلخ از چنین عروسی‌هایی را از نزدیك ندیده‌اید؟
 شاید بعد از چند دهه تجربه‌ی تلخ حالا وقت آن رسیده باشد كه مرگ را از تالارها و مراسم‌های عروسی به بیرون ببریم. شاید وقتش باشد كه برای شاد ماندن مراسم عروسی‌ها، فكر كنیم. یا صریح‌تر این‌كه بیایید از همین امروز برای نابودی رسم تیراندازی در مراسم‌های عروسی، عروس‌كشانی‌های بوق بوقی و اعصاب خردكن و تمام آن چیزهایی كه خون را به عروسی‌ها می‌پاشد تلاش كنیم.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code