درباره همشهری

Scroll down
 • 1371
 • مهدر : دريافت مجوز انتشار روزنامه همشهري
 • آبان : نخسيتن مدير عامل آقاي محمد مهدي كرباسچي
 • 24 آذر : نخسيتن شماره روزنامه در 16 صفحه با قيمت 5 تومان با تيراژ 10 هزار نسخه منتشر شده.
 • 1372
 • ادريبهشت: تيراژ روزنامه در يكصدمين شماهر به 100 هزار نسخه رسيد
 • 1373
 • شهريور: انتشار اولين كتاب سال همشهري ( سالنامه 1372)
 • آبان : تيراژروزنامه به 200 هزار نسخه رسيد
 • 1374
 • فروردين : قيمت روزنامه به 10 تومان افزايش پيدا كرد
 • ارديبهشت: انتشار مجزاي اولين روزنامه تخصصي كودكان و نوجوانان ايران ( آفتابگردان ) تا آبان 1376
 • خرداد : دومين مدير عامل: آقاي مرتضي  حاجي
 • مرداد : تيراژ به 300 هزار نسخه رسيد
 • آذر : همشهري به اينترنت را يافت
 • 1375
 • تير : هزارمين شماره روزنامه همشهري انتشار يافت
 • بهمن : تحقق تيراژ 400 هزار نسخه
 • اسفند: انتشار هفته نامه روز " روز هفتم" تا مرداد سال 1376
 • 1376
 • مرداد: انتصاب مجدد آقاي محمد كرباسچي به سمنت مدير عامل
 • آبان : آغاز فعاليت واحد انتشارات همشهري
 • 1377:
 • ارديبهشت: انتشارچاپ دوم روزنامه عصر با تيراژ 60هزار نسخه تا دي سال 1377
 • خرداد: افزايش قيمت روزنامه به 20 تومن
 • 1378
 • خرداد : انتصاب آقاي محمد عطريانفر به سمت مدير عامل با حفظ سمت سردبير
 • آذر : راه اندازي شبكه و اينترنت سراسري همشهري و مراكز استاني
 • 1379
 • دي : انتشار ضميمه دوچرخه
 • اسفند : انتشار نشريه همشهري ماه
اولين شماره روزنامه همشهری 24 آذر‌ماه 1371 هم‌زمان با ميلاد با‌سعادت حضرت فاطمه زهرا‌(س)‌ منتشر شد. اين روزنامه با نوآوری در فرم و محتوا خيلي سريع به رسانه‌ای تاثيرگزار در مطبوعات ايران تبديل شد.
روزنامه همشهری به عنوان پر مخاطب‌ترين و پر تيراژ‌ترين روزنامه كشور بيش از هر چيز بر موضوعات مربوط به حوزه‌های شهری و اجتماعی و اقتصادی با رويكرد حل مساله و پرهيز از حاشيه‌ و با هدف اثرگذاری بر وضعيت زندگی مخاطبان متمركز است.
روزنامه همشهری برمخاطب‌ترين و پرتيراژترين روزنامه ايران است كه تمركز موضوعی آن بر حوزه‌های شهری، اجتماعی و اقتصادی با رويكرد حل مسأله و پرهيز از حاشيه‌ها با هدف اثرگذاری بر وضعيت زندگی جامعه مخاطبان است.
32 صفحه روزنامه تمام رنگی
33 روزنامه استانی و منطقه ای
22 ضمیمه محله در تهران
همشهری آنلاین
323 عنوان کتاب
بزرگترین مجموعه آگهی و نیازمندی ها
بزرگترین مجموعه چاپخانه های کشور
مرکز آموزش و پژوهش
Christopher Caddy
Director